English Language selection

Freiburg main railway station

Local name

Freiburg Hauptbahnhof

Coordinates (GPS)

47.9863586, 7.82929134
47°59'10.891"N 7°49'45.4488"E

Town

Freiburg

Address

Bismarckallee

ZIP code

79098

Freiburg Hauptbahnhof on map